dimarts, 21 de juny de 2016

La cooperativa Jovent col·labora amb l'Alzina


Per segona vegada la cooperativa Jovent s'implica en el manteniment de l'Alzina. Després de la primera experiència de 2014, els quinze alumnes del mòdul de manteniment d'embarcacions de fusta organitzat per la cooperativa Jovent començaren el dilluns, dia 20 de juny, en el taller de mestres d'aixa del Consell de Mallorca la seva intervenció en els treballs de pintat de la barca.


El fet de repetir aquesta experiència palesa l'importància d'ajuntar les necessitats de dues entitats i sortint-ne beneficiades ambdues. Els alumnes del mòdul necessiten una embarcació de fusta com l'Alzina per fer les pràctiques de rascat i pintat, a més de fer-ho en un entorn real de feina, i la barca es beneficia d'això.
Enguany, atès tots els entrebancs soferts i l'endarreriment de les tasques de reparació, els alumnes només podran intervenir  a l'Alzina tres dies, durant els quals s'intentarà actuar preferentment a l'obra viva per tal de deixar en darrer lloc les feines que es puguin fer amb la barca a la mar.
No cal dir que per a properes avarades de l'Alzina s'intentarà repetir aquesta experiència, programant-les amb temps suficient per fer-les coincidir amb la realització dels cursos de la cooperativa Jovent i així millorar els resultats de la col·laboració entre ambdues entitats.
L'associació "Alzinaires" agraeix a la cooperativa Jovent la seva inestimable col·laboració en el manteniment d'una embarcació tan emblemàtica com és l'Alzina i ens ajuda a entendre que iniciatives com la nostra es poden tirar endavant amb poc pressupost.


2 comentaris:

Lloc on fer els teus comentaris