divendres, 14 de desembre de 2012

L'ALZINA i EL CLUB NÀUTIC S'ARENAL AMB LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI MARÍTIM DE LES NOSTRES ILLES.


A L'ÀMBIT ESCOLAR ...
 21 i 30 de novembre.

Aprofitant les instal·lacions del Club Nàutic S'Arenal i comptant amb el suport de la junta directiva, de l'Escola de Vela i del servei de marineria, els tripulants de l'Alzina organitzàrem un senzill taller per a acostar als alumnes de primer i segon de primària de l'Escola Pública Son Serra (Sa Vileta), al món de la marina tradicional i de la construcció naval, amb el nostre llagut com a rerefons i protagonista estelar de les visites.
 
Fins a cent alumnes assistiren a les dues jornades programades que, entre d'altres activitats, els permeté descobrir paraules, eines, oficis artesans i diverses curiositats, experimentant alhora sensacions olfactives, ensumant la peculiar olor de l'estopa, i tàctils, a través de la manipulació i l'observació acurada de maquetes.
Destacarem la correcció amb la que es comportà un grup tan nombrós d'alumnes i de tan curta edat (6-7 anys). Cal atribuir bona part del mèrit als professors i professores que amb una encomiable calidesa mantingueren en tot moment una harmoniosa disciplina, la qual cosa avala l'enorme vàlua professional del personal docent que treballa al sector públic. Fou tot un plaer atendre'ls.
Pel que fa al material didàctic lliurat als participants, resultaren de gran utilitat les imatges incloses a l'obra "Introducció a la pràctica de la Vela Llatina", publicada per l'Associació d'Amics de la Mar de Menorca (Cristòfol Al·lès, dibuixos originals de l'autor. Ciutadella, 2001), a la que agraím una vegada més que ens hagi permès utilitzar-les per a il·lustrar el nostre discurs.


A NIVELL PARTICULAR ...
1 de desembre.
Repetírem poc després l'experiència amb un grup integrat per disset persones. Cinc matrimonis amb els seus respectius fills, als que dividírem en dos equips per tal de compaginar el discurs teòric amb la visita guiada a bord de l'Alzina. Malauradament el vent impossibilità les sortides previstes, però a pesar que no poguérem desplegar les veles els mostràrem el funcionament i versatilitat de l'eixàrcia i del conjunt de maniobres amb les que hom governa l'aparell.
Aquestes activitats divulgatives adreçades al públic en general s'inclouen dins el projecte de dinamització del llagut Alzina i tenen per objecte la promoció de la cultura marítima, es sostenen amb la participació de voluntaris i són gratuïtes. No obstant això, les donacions simbòliques que de forma altruïsta s'efectuen ocasionalment, com és ara el cas de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Son Serra, resulten de gran ajuda per a afrontar les despeses associades al manteniment de l'embarcació.