divendres, 14 de desembre de 2012

L'ALZINA i EL CLUB NÀUTIC S'ARENAL AMB LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI MARÍTIM DE LES NOSTRES ILLES.


A L'ÀMBIT ESCOLAR ...
 21 i 30 de novembre.

Aprofitant les instal·lacions del Club Nàutic S'Arenal i comptant amb el suport de la junta directiva, de l'Escola de Vela i del servei de marineria, els tripulants de l'Alzina organitzàrem un senzill taller per a acostar als alumnes de primer i segon de primària de l'Escola Pública Son Serra (Sa Vileta), al món de la marina tradicional i de la construcció naval, amb el nostre llagut com a rerefons i protagonista estelar de les visites.
 
Fins a cent alumnes assistiren a les dues jornades programades que, entre d'altres activitats, els permeté descobrir paraules, eines, oficis artesans i diverses curiositats, experimentant alhora sensacions olfactives, ensumant la peculiar olor de l'estopa, i tàctils, a través de la manipulació i l'observació acurada de maquetes.
Destacarem la correcció amb la que es comportà un grup tan nombrós d'alumnes i de tan curta edat (6-7 anys). Cal atribuir bona part del mèrit als professors i professores que amb una encomiable calidesa mantingueren en tot moment una harmoniosa disciplina, la qual cosa avala l'enorme vàlua professional del personal docent que treballa al sector públic. Fou tot un plaer atendre'ls.
Pel que fa al material didàctic lliurat als participants, resultaren de gran utilitat les imatges incloses a l'obra "Introducció a la pràctica de la Vela Llatina", publicada per l'Associació d'Amics de la Mar de Menorca (Cristòfol Al·lès, dibuixos originals de l'autor. Ciutadella, 2001), a la que agraím una vegada més que ens hagi permès utilitzar-les per a il·lustrar el nostre discurs.


A NIVELL PARTICULAR ...
1 de desembre.
Repetírem poc després l'experiència amb un grup integrat per disset persones. Cinc matrimonis amb els seus respectius fills, als que dividírem en dos equips per tal de compaginar el discurs teòric amb la visita guiada a bord de l'Alzina. Malauradament el vent impossibilità les sortides previstes, però a pesar que no poguérem desplegar les veles els mostràrem el funcionament i versatilitat de l'eixàrcia i del conjunt de maniobres amb les que hom governa l'aparell.
Aquestes activitats divulgatives adreçades al públic en general s'inclouen dins el projecte de dinamització del llagut Alzina i tenen per objecte la promoció de la cultura marítima, es sostenen amb la participació de voluntaris i són gratuïtes. No obstant això, les donacions simbòliques que de forma altruïsta s'efectuen ocasionalment, com és ara el cas de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Son Serra, resulten de gran ajuda per a afrontar les despeses associades al manteniment de l'embarcació. 


dissabte, 12 de maig de 2012

Començament dels treballs de mantenimentJa hem començat els treballs pel mantenimet anual de la barca a les instal·lacions del Club Nàutic s'Arenal. A part de la col·laboració inestimable dels voluntaris, voldriem destacar la col·laboració del "Taller de mestres d'aixa" del Consell de Mallorca, el qual està reparant diversos desperfectes de la barca.


També voldriem destacar l'aportació desinteressada de la pintura i el vèrnis de la marca "INTERNATIONAL", feta per l'empresa distribuidora, ANICLA DISTRIBUCIONES.
La barca darrerament ha estat pintada amb productes de l'esmentada marca amb molt bons resultats, per la qual cosa esteim molt contents i agraïts per poder continuar utilitzant aquests productes per al seu manteniment.


Si esteis interessats en ajudar en el manteniment d'un element tan important del nostre patrimoni marítim, posau-vos en contacte amb nosaltres i exposau-nos la vostra disponibilitat (dies i hores) per tal d'organitzar millor la gent i les tasques previstes. La direcció dels treballs la portaran els nostres amics Jaume Company i Toni Pep Munar.

Dades de contacte
Adreça de correu electrònic: tequineta@yahoo.es
Telèfon mòbil: 617.11.53.82

dimecres, 18 d’abril de 2012

Manteniment de l'AlzinaEnguany, l'esforç per mantenir la barca en bon estat que fins ara feia l'entitat propietària de la barca (Associació d'Amics del Museu Marítim) ha arribat al seu límit. La falta de liquiditat -encara no han cobrat les subvencions acordades de l'any passat- i les retallades per a tot aquest tipus d'activitats, han fet que un grup de navegants i amics de l'Alzina s'ajuntin per tal de fer el seu manteniment anual.
El Club Nàutic s'Arenal, a part de proveir a la barca d'un lloc d'amarrament i la utilització de tota les seves instal·lacions, col·labora en aquesta iniciativa aportant el material necessari (pintura, estris, etc.) per aquesta avarada.
El divendres, dia 20 d'abril es procedirà a l'avarada de la barca. Els treballs previstos no començaran fins després d'uns dies d'assecatge de la barca. El dilluns, dia 23, als voltants de les quatre i mitja de l'horabaixa, es la data prevista perquè els voluntaris comencin la seva tasca.
L'horari de feina serà de 16,30 h a 19,30 h, els dies feiners, i els dissabtes i els diumenges de 9,00 h a 12,00 h.
Si esteis interessats en ajudar en el manteniment d'un element tan important del nostre patrimoni marítim, posau-vos en contacte amb nosaltres i exposau-nos la vostra disponibilitat (dies i hores) per tal d'organitzar millor la gent i les tasques previstes. La direcció dels treballs la portaran els nostres amics Jaume Company i Toni Pep Munar.

Dades de contacte
Adreça de correu electrònic: tequineta@yahoo.es
Telèfon mòbil: 617.11.53.82