dimarts, 17 de maig de 2016

Primeres assemblees de la nostra associació


El  dijous passat, dia dotze de maig, celebrarem les primeres assemblees de la nostra associació que tot just acaba de començar a caminar.
En primer lloc celebrarem l'assemblea extraordinària per a la proclamació de l'única candidatura presentada per a l'elecció de Junta Directiva encapçalada per Gabriel Rosselló Torres.
Tot seguit es celebrà l'assemblea ordinària amb l'exposició per part del nou president de l'origen de l'associació i les incidències que hem tengut fins ara, sobretot amb la reparació de l'Alzina. A l'apartat de les activitats previstes per enguany es continuarà fent el que fins ara feien els alzinaires, tant cursos de vela llatina, com sortides a la mar, participació en les trobades de s'Estelella i el Molinar, etc. També està previst fer un curs de cabulleria impartit per en Jaume Amengual.
El pressupost fou aprovat tenint en compte que enguany és un any atípic amb la reparació. No ens podem queixar de la incorporació de nous socis, tot i que podria millorar atesa la previsió de les despeses a fer, per la qual cosa animem als amants de la marina tradicional a seguir-nos.
Després de la reparació de l'Alzina al taller de mestres d'aixa del Consell de Mallorca, que desitgem no s'allargui massa, està prevista la intervenció dels alumnes de la cooperativa Jovent ajudin en les tasques de pintat i envernissat de la barca. Actualment s'estan fent gestions per tal que els esmentats treballs es realitzin a l'interior del taller i així evitar l'exposició de la barca al sol, cosa que succeiria si estigués al varador del Club Nàutic S'Arenal.

dilluns, 2 de maig de 2016

Candidatura presentada

La Junta Directiva en funcions de l'associació "Alzinaires", d'acord amb l'article 28 dels Estatuts Socials, comunica a tots els seus associats que en temps i forma s'ha presentat  una candidatura completa encapçalada per Gabriel Rosselló Torres i sis associats més, tots ells majors d'edat i al corrent del pagament de la seva quota. Tots els associats disposen d'un termini de cinc dies a partir d'avui per a formular reclamacions, les quals hauran d'anar adreçades a la Junta Directiva en funcions i presentades a l'oficina habilitada a l'efecte al carrer Francesc de Borja Moll, 15. 2n, 07003-Palma.
Al mateix temps s'acompanya el document de la candidatura presentada en el qual consten els càrrecs, noms i llinatges, D.N.I. i les signatures dels candidats, així com la data de recepció.

S’Arenal de Llucmajor , a dia dos de maig de dos mil setze.