dilluns, 24 de novembre de 2014

Trasllat a Son Bonet

Varada de la barca


 L'Alzina ja descansa en el taller de mestres d'aixa del Consell de Mallorca per tal de procedir a la substitució del verganell ("rodó") el qual es troba en molt mal estat.
L'hivern passat, durant la seva varada anual, es feren més evidents els signes de podridura que presentava el redó. Els mestres d'aixa del Consell de Mallorca aconsellaren la seva substitució la qual, per fe-la en les millors condicions, s'hauria de fer en taller i no al varador, a l'aire lliure, lluny de les eines i la maquinària adient.

L'Alzina arribant al taller de mestres d'aixa


Es decidí que aquestes feines es farien durant l'hivern següent. Fa dues setmanes la propietat, Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca, i el Club Nàutic S'Arenal iniciaren l'operatiu per procedir al trasllat de la barca tot començant pel desmuntatge de l'exàrcia, contractació de l'empresa transportista, avarament de la barca i trasllat per carretera a Son Bonet, al taller de mestres d'aixa del Consell de Mallorca.
Tota aquesta operació s'ha fet sense cap tipus d'entrebanc per la gran feina feta per totes les persones que han intervingut en el trallat, començant per la marineria del Club Nàutic S'Arenal, seguint per l'empresa encarregada del transport, Gruas Roig, i pels mestres d'aixa del Consell de Mallorca.

L'Alzina entre el Port Blau i el Nuevo Tomás


No ens ha deixat indiferents el fet que la barca hagi retornat al lloc on li feren la seva darrera restauració, i que a hores d'ara romangui entre joies de la navegació tradicional, com el llaüt "Port Blau" i la barca d'arrossegament "Nuevo Tomás".
És difícil resistir-se al fet d'imaginar navegant a vela el Port Blau, tenint al costat una barca com l'Alzina que si que ho està fent.

L'Alzina i el Port Blau

El Port Blau és un llaüt d'aproximadament un metre més d'eslora i bastanta més màniga que l'Alzina, el qual es troba totalment restaurat al que es refereix al buc, faltant l'acondicionament interior, arborament i col·locació del motor, es a dir bastanta feina i doblers, però no impossible el fet de veure-lo en surada en un futur.

VERGANELL-REDÓ: Darrer llistó perimetral  que serveix per tancar tota l'estructura de la barca. Es dintingeix de la resta de taulons per la seva major secció.

Fotografies del trasllat