dilluns, 24 de novembre de 2014

Trasllat a Son Bonet

Varada de la barca


 L'Alzina ja descansa en el taller de mestres d'aixa del Consell de Mallorca per tal de procedir a la substitució del verganell ("rodó") el qual es troba en molt mal estat.
L'hivern passat, durant la seva varada anual, es feren més evidents els signes de podridura que presentava el redó. Els mestres d'aixa del Consell de Mallorca aconsellaren la seva substitució la qual, per fe-la en les millors condicions, s'hauria de fer en taller i no al varador, a l'aire lliure, lluny de les eines i la maquinària adient.

L'Alzina arribant al taller de mestres d'aixa


Es decidí que aquestes feines es farien durant l'hivern següent. Fa dues setmanes la propietat, Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca, i el Club Nàutic S'Arenal iniciaren l'operatiu per procedir al trasllat de la barca tot començant pel desmuntatge de l'exàrcia, contractació de l'empresa transportista, avarament de la barca i trasllat per carretera a Son Bonet, al taller de mestres d'aixa del Consell de Mallorca.
Tota aquesta operació s'ha fet sense cap tipus d'entrebanc per la gran feina feta per totes les persones que han intervingut en el trallat, començant per la marineria del Club Nàutic S'Arenal, seguint per l'empresa encarregada del transport, Gruas Roig, i pels mestres d'aixa del Consell de Mallorca.

L'Alzina entre el Port Blau i el Nuevo Tomás


No ens ha deixat indiferents el fet que la barca hagi retornat al lloc on li feren la seva darrera restauració, i que a hores d'ara romangui entre joies de la navegació tradicional, com el llaüt "Port Blau" i la barca d'arrossegament "Nuevo Tomás".
És difícil resistir-se al fet d'imaginar navegant a vela el Port Blau, tenint al costat una barca com l'Alzina que si que ho està fent.

L'Alzina i el Port Blau

El Port Blau és un llaüt d'aproximadament un metre més d'eslora i bastanta més màniga que l'Alzina, el qual es troba totalment restaurat al que es refereix al buc, faltant l'acondicionament interior, arborament i col·locació del motor, es a dir bastanta feina i doblers, però no impossible el fet de veure-lo en surada en un futur.

VERGANELL-REDÓ: Darrer llistó perimetral  que serveix per tancar tota l'estructura de la barca. Es dintingeix de la resta de taulons per la seva major secció.

Fotografies del trasllatdissabte, 5 de juliol de 2014

Història recent de l'Alzina.


El Club Nàutic s'Arenal i l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca (entitat propietària de l'Alzina) signaren un conveni de col·laboració en el qual el primer oferia un lloc d'amarrament i les seves instal·lacions. L'entitat propietària es feia càrrec del manteniment de l'embarcació.


Fins fa tres anys, gràcies a les subvencions, la propietat complia amb el pactat. Al acabar-se les subvencions, l'entitat propietària desaparegué del mapa. Des d'aleshores no ha mostrat el més mínim interès (fins i tot dubtem que sàpiga si encara la barca està allà on la va deixar), fent la gestió i el manteniment de la barca un grup de gent, amants d'aquest tipus d'embarcació, que d'una manera altruista ha invertit moltes hores del seu temps lliure. Per fer aquest manteniment s'ha comptat amb la col·laboració d'entitats com el Consell de Mallorca i els seus grans professionals del taller de mestres d'aixa (l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca té un conveni signat amb el Consell de Mallorca per fer les reparacions de la barca), de l'empresa distribuidora de pintures ANICLA, de la casa TITAN per mediació del nostre amic Jaume Company, de la Societat Cooperativa Jovent (http://www.jovent.es) per mediació del nostre amic Jaume Amengual. Durant tot aquest temps el Club Nàutic s'Arenal ha mantingut i manté el seu compromís amb la barca amb escreix, enguany fins i tot ha aportat la pintura.

 
Intervenció feta enguany pel taller de mestres d'aixa del Consell de Mallorca


Moltes de les activitats de l'Alzina les podeu seguir en aquest  blog que, com es pot comprovar, amb ganes i pocs doblers, la cosa pot anar endavant sense necessitat d'elucubrar i sense fer retxes a l'aire.
Alumnes de la Cooperativa Jovent ajudant en el manteniment durant la varada d'enguany de l'Alzina

Tot i que creiem que s'ha de passar pàgina i recollir la part positiva (col·laboradors, voluntariat, etc.) no hi ha que oblidar el que ha succeït per tal de no caure en els mateixos errors.
 
Jaume Amengual, Fernando i José Luís de la Cooperativa Jovent acabant de pintar la coberta


A dia d'avui hem contactat amb Manolo Gómez, responsable de la junta gestora que actualment regeix l'associació propietària de l'embarcació, constatant una sensibilitat diferent per la qual cosa, si a partir d'ara la comunicació entre ambdues parts és fluida, pareixen més factibles les futures actuacions (trasllat al taller de mestres d'aixa a Son Bonet per canviar tot el rodó podrit; manteniment i gestió de la barca per tal d'allargar la seva vida, etc.). 
La barca s'ho val. 
Durant el que duem d'any s'han fet enregistraments de la barca per un video i per un programa d'IB3. Segons ens digueren, el video es visionarà a la Llotja de Palma i per a la seva filmació s'emprà un "drone". El programa de televisió es diu "Gent de la mar" tot començant les seves emisions el proper dilluns vespre
Mentrestant un cop acabats els treballs del manteniment anual hem començat les nostres navegacions participant en el Trofeu Club Nàutic S'Arenal, durant el qual ens han acompanat un grup d'ARCA.

Grup d'ARCA a bord de l'Alzina

A més de les navegacions que es vagin escaient durant l'estiu, la nostra intenció és participar a les trobades -s'Estelella (26 i 27 de juliol); Molinar (2 d'agost - Fira Ran de Mar)- i a les regates programades a partir d'ara.
Per tot això us convidem a venir amb nosaltres enviant un correu electrònic a: tequineta@yahoo.es