dimarts, 8 de juny de 2010

Puntualitzacions.

Em vaig precipitar una mica quan donava per fet que els diccionaris no recollien el significat de la paraula ambó, al manco amb l'accepció que perseguíem. En certa mesura aquesta asseveració és correcta, perquè no existeix cap enunciat que defineixi de forma concisa el badall que presenten les taules del folre a la part externa, però a l'hora de documentar aquest mot vaig obviar la següent variant lexicogràfica:

"1. Embó. m. nàut. # 3. Peça del buc del llagut que va entre la sotabocal i la sobreparalla, i és on correspon el centre de les bandes del buc.
Etimologia: Incerta. És acceptable la que dóna Coromines: de embornals se formaria per regressió emborns, després embons per simplificació del grup rns, i finalment embó com a singular analògic damunt el plural embons."

El Diccionari Alcover-Moll al·ludeix novament a les taules d'embó amb el mateix significat que ja exposàrem a l'anterior post, però el fet que la Gran Enciclopèdia Catalana també l'inclogui em permet deduir que és aquesta la grafia més correcta.

Cap comentari:

Publica un comentari

Lloc on fer els teus comentaris