FES-TE'N SOCI/A

QUOTA ANUAL 2016: 50€

PROCEDIMENT DE PAGAMENT

-Feu l'ingressament al número de compte:  ES41-0487-2268-2320-0000-7366 de l'entitat bancària BMN-Sa Nostra, amb el concepte "Quota anual ALZINAIRES 2016"

-Emplenau la butlleta d'inscripció i enviau-la juntament amb el justificant de l'ingressament a:

*Opció correu ordinari
ALZINAIRES-Club Nàutic S'Arenal
 c/.Roses, s/n (S'Arenal). 07600-Llucmajor

*Opció correuelectrònic
abordalzina@gmail.com
BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

NOM I LLINATGES:………………………………………………………………………

DNI:…………………………..DATA DE NAIXEMENT:…………………………..

ADREÇA:…………………………………………………………………

POBLACIÓ:……………………………………………………CODI POSTAL:………..

TELÈFON (FIX I/O MÒBIL):……………………..

CORREU ELECTRÒNIC:………………………………………………

QUOTA D'INSCRIPCIÓ:  50 € anuals

Vull rebre les informacions per (marqueu l’opció):
-Correu electrònic:                               SI      NO     
-Grup de Whatsapp “Alzinaires”:          SI      NO


Signatura:                   DATA: --/--/----

*Accept expressament els termes de la clàusula de tractament de dades

*Clàusula de tractament de dades: D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que figuren en aquest formulari s’inclouran en un fitxer automatitzat del qual és titular l’associació “Alzinaires”, les quals es podran utilitzar per gestionar la teva col·laboració i la tramesa d’informació sobre activitats de l’associació “Alzinaires” i d’entitats col·laboradores. En qualsevol moment, mitjançant una petició escrita, pots exercir el dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició de les dades que hagis facilitat. Si en qualsevol moment vols revocar el teu consentiment a qualsevol dels termes anteriorment esmentats, ho pots comunicar per correu electrònic a l’adreça abordalzina@gmail.com

Trameteu aquesta butlleta amb totes les dades i signada al correu electrònic:
abordalzina@gmail.com


3 comentaris:

  1. Obri un document nou a word. Selecciona el texte de la pàgina "fes-te'n soci/a" del blog, copia'l i l'enganxes al document creat

    ResponElimina
  2. Jaume, de totes maneres jo dissabte duré butlletes d'inscripció per als interessats. La pots emplenar allà i fer l'ingrés abans i dur el justificant.

    ResponElimina

Lloc on fer els teus comentaris